BabyCollageHeelalVogelHemelGroene BeekZonsondergang

geboorteproces.nl

Welkom bij geboorteproces .nl

Annemieke Groot - geboorteproces.nl

Mijn naam is Annemieke Groot en sinds 2000 heb ik een eigen praktijk voor Therapie, Coaching en Opleidingen.


Het ontstaan van geboorteproces.nl

Geboorteproces.nl is ontstaan, misschien kun je wel zeggen geboren vanuit diepgaand persoonlijk proceswerk.


In 2006 kwam ik voor het eerst in aanraking met het therapeutisch werk in deze prenatale- en geboorteperiode. En het heeft me sindsdien niet meer losgelaten. 
De afgelopen 5 jaar heb ik in Zwitserland diverse opleidingen gevolgd om me te bekwamen in deze therapievorm.Het werk op deze pre-verbale laag bracht me terug naar de oorsprong, de Bron van mijn bestaan en naar mijn ervaringen opgedaan tijdens de incarnatie reis in mijn lichaam. 
De ontdekking dat al deze ervaringen opgeslagen zijn in mijn lichaam was bijzonder en de ervaring dat indien de omstandigheden juist zijn, je in contact kunt komen met deze ervaringen was groots.


Tegelijkertijd ontstond er een groot besef, soms bijna schokkend, van hoe deze ervaringen zo bepalend geweest zijn in de verdere beleving van mijn leven!!

 De benadering vanuit de prenataal- en geboortetherapie gaf me antwoord op vele tot nu toe onbeantwoorde vragen en vermoedens die ik in nog geen enkele andere therapie of methodiek zo bevestigd had zien worden.

Het maakte het mogelijk om eindelijk los te komen van oude verstrikkingen die tot nu toe zo aanwezig geweest waren in mijn leven.
Het werken op deze laag heeft me aangeraakt in de essentie van mijn mens zijn.

De transformaties die plaats vonden zijn van grote toegevoegde waarde in de beleving van mijn mens-zijn, het in contact zijn en in verbinding staan met de mensen om mij heen en het werk met mijn cliënten.Vanuit al deze hartverwarmende ontdekkingen en zielsgeraaktheid kon ik ook niet anders dan mijn ervaringen gaan delen en vorm gaan geven in mijn werk als therapeut.Het ‘weten’ dat je bij een cliënt iets aangeraakt heb, dat er iets zich in de openheid laat zien en er niet adequaat mee om kunnen gaan heb ik altijd als zeer frustrerend ervaren.

Gedragspatronen

babyhand - geboorteproces.nl

Nu heb ik als therapeut/ trainer een aantal vaardigheden ter beschikking gekregen om oude patronen en imprints te ontmoeten en er mee te kunnen werken.

Niet alleen in de één op één situatie, ook in het werken met groepen worden gedragspatronen van bepaalde deelnemers opeens in een ander licht gezet en krijgt dit gedrag nu een andere betekenis. 
Door gedrag van mensen te zien vanuit ervaringen opgedaan in een andere bewustzijns laag, doe ik recht aan de essentie van de mens.

Het maakt dat ik de mens nu nog meer in zijn heelheid en totaliteit kan benaderen.

Het lichaam van de ander ‘verteld’ me zijn/haar ervaringen uit een zeer kwetsbare periode en het laat me zien wat contact en aandacht nodig heeft en wat gezien en gehoord wil worden.

Workshop en opleidingen

Met de Geboorteproces workshop bied ik de gelegenheid om in een ruim tijdskader en in klein groepsverband, 4- 6 deelnemers, je huidige thematiek te onderzoeken in relatie tot imprint vanuit de prenatale- en geboorteperiode. Door de opzet van dit groepswerk is het mogelijk om diepgaande en langdurige transformaties te bewerkstelligen.

Opleiding Geboorte- en prenataal therapie

Met de opleiding Geboorte- en prenataal therapie bied ik de gelegenheid om gedurende een langere periode (opleidingsduur 2 jaar) je persoonlijke ervaringen te onderzoeken, te transformeren en je gelijktijdig te bekwamen in het werken met ervaringen vanuit de prenatale- en geboorteperiode.

Deze opleiding is uniek in Nederland!!


Ik ben dan ook zeer trots dat Dominique Désgranges met zijn jarenlange ervaring op dit gebied, bereid is om binnenkort (data volgen spoedig) deze opleiding in Nederland te verzorgen.

Ik zie het als mijn doel, om een ieder die geïnteresseerd is, in staat te stellen om de eigen ontdekkingen en transformaties te mogen doen in een heel belangrijke en bepalende levensfase.

En ik hoop dan ook dat deze workshop en opleiding hieraan bijdragen.


Liefdevolle groet, Annemieke Groot.

 Bekijk hier de folder

LET OP! Tijdens de opbouw van deze site kan de tekst en andere inhoud van de site niet altijd up to date zijn. Eventuele aanspraken en rechten van welke soort dan ook kunnen en zullen niet worden gehonoreerd.