Aangesloten bij

Geboorteproces.nl (onderdeel van BASI-COM.NL)

Aangesloten bij:

V.I.V. Vereniging Integrale Vitaliteitskunde
NVNLP Nederlandse Vereniging voor NLP
Ethische code commissie NTI NLP Gilde
Ethische code commissie Phoenix opleidingen TA/ NLP
CRKBO Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs
 
AGB code voor zorgverlener en praktijkcode
SRBAG (stichting registratie beroepsbeoefenaren aanvullende gezondheidszorg)