Voorwaarden en bepalingen

Opleidingsvoorwaarden en bepalingen

Aanmelden


Inschrijving vindt plaats door middel van een vragenlijst die wij op aanvraag toe sturen. Binnenkort kun je de vragenlijst on-line HIER invullen 

De vragenlijst zal worden geëvalueerd door de opleidingsleider. Bij vragen of twijfels wordt er contact met je opgenomen.Als aan alle voorwaarden is voldaan, krijg je de toelatingsbevestiging met de opleidingsvoorwaarden, die je volledig ingevuld en ondertekend moet terug sturen.

Gelijktijdig met de ondertekening van de opleidingsvoorwaarden verbindt je je tot het betalen van het inschrijfgeld.

Na ontvangst van het inschrijfgeld is je plek definitief toegekend.

Ongeveer 3 weken voor aanvang van elke module ontvang je je deelnamebevestiging en de deelnemerslijst met alle benodigde cursusinformatie. 

De kosten van de module moeten voor aanvang van de module voldaan zijn.

Afmelden


Na ondertekening van de opleidingsvoorwaarden is je aanmelding definitief geworden.

Bij het annuleren van je aanmelding vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

Als annulering plaatsvindt binnen 4 weken voor aanvang van de eerste module ben je het tarief van de eerste module verschuldigd, tenzij deze plaats weer bezet kan worden.Tijdens de opleiding is het mogelijk om na de eerste twee modules te stoppen met de opleiding. 

Dit moet schriftelijk en uiterlijk vier weken voor aanvang van de volgende module worden medegedeeld aan de organisatie en opleidingsleider.

Indien aan deze termijn niet is voldaan, worden de kosten voor de volgende module in rekening gebracht.
Het inschrijfgeld wordt in principe niet terugbetaald.Als er binnen 4 weken voorafgaand aan module 3 en na module 3 wordt afgezien van verdere deelname aan de opleiding, is men het totaal van de resterende opleidingskosten verschuldigd.

Ook bij afwezigheid van deelname aan een module door ziekte, ongeval of andere omstandigheden is men het opleidingsgeld verschuldigd. 

Aanbevolen wordt om te onderzoeken of er een annuleringsverzekering is af te sluiten voor ziekte, ongeval of zwangerschap.


Algemene bepalingen


Bij onvoldoende inschrijvingen kan de opleiding geannuleerd worden. 

De betaalde bedragen worden dan terugbetaald.

De organisator en opleidingsleider behouden zich het recht voor om, indien noodzakelijk data te verschuiven en bij ziekte of andere zwaar wegende verhinderingen van de trainer of één van de assistenten voor gelijkwaardige vervanging te zorgen.De opleiding kan fysieke en psychische processen op gang brengen. 

De deelnemers dragen hiervoor zelf de volledige verantwoordelijkheid.

De organisator, opleidingsleider en ondersteunend team kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor incidenten en ongevallen tijdens en buiten de modules om. 

Een ongevallen-en aansprakelijkheidsverzekering valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemers.

De training is geen vervanging voor therapie. De deelnemers verplichten zich om vooraf aan de opleiding, de opleidingsleider op de hoogte te brengen van acute medische of psychische aandoeningen en problemen.

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om in hun directe persoonlijke omgeving zorg te dragen voor een adequate ondersteuning ten behoeve van de mentale en emotionele processen.