Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname

Een goede psychische en lichamelijke gezondheid en de wens om meer over je eigen geboorte en de tijd ervoor te willen ervaren.

Aan belangstellenden wordt een vragenlijst toegezonden en deze wordt na evaluatie door de workshopsleiders omgezet in een definitieve bevestiging.